Overslaan en naar de inhoud gaan

#DropDieStelling

Met #Dropdiestelling ondersteunt Stichting Sociaal Cement jongeren in de zoektocht naar hun plek in de samenleving, door met hen en hen met elkaar in gesprek te laten gaan over maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen. Daardoor kunnen zij beter hun eigen mening verwoorden en zijn zij beter in staat te participeren en bewuste keuzes te maken hoe zij hun leven vorm kunnen en willen geven.

Via #Dropdiestelling gaat Stichting Sociaal Cement op een laagdrempelige en gelijkwaardige manier in gesprek met groepen jongeren. Voors en tegens worden verzameld, verwoord en besproken. Middels het voeren van een dialoog leren ze te luisteren naar elkaars mening en deze te respecteren. Bij #Dropdiestelling zijn er geen winnaars; iedereen doet mee en is gelijkwaardig. Meningsvorming en deze mening delen met je omgeving (en luisteren naar een ander) zijn onze voornaamste doelen.

Onderwerpen die bij een #Dropdiestelling worden behandeld zijn bijvoorbeeld: stagelopen, werk, wonen, veiligheid, gezondheid, politiek, opgroeien in een samenleving met grote diversiteit of kansengelijkheid. De debatten zijn op de scholen en op verschillende plekken in de Amsterdamse wijken. Met onze tent is het ook mogelijk om debatten in de publieke ruimte te faciliteren. Deze vorm van #Dropdiestelling is zeer geschikt voor special editions en op wijkevenementen.
 

Succesverhalen