Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelstelling, Missie, Visie

Doelstelling
Het verstevigen van de positie van jongeren tussen de 12 en 27 jaar in de samenleving, door het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van identiteit- en burgerschapsvorming.

Missie

Stichting Sociaal Cement zet zich in om jongeren aansluiting te laten vinden bij de samenleving.
Wij richten ons op identiteitsvorming en burgerschapsvorming bij jongeren, zowel individueel als op groepsniveau. Wij zetten hier op in omdat wij vinden dat identiteitsvorming van essentieel belang is om je als individu te verhouden tot de participatiesamenleving. Burgerschapsvorming kan hier vervolgens niet los van staan, aangezien de samenleving de arena is waar jongeren hun positie in moeten vinden om daarna de verantwoordelijkheid te gaan dragen voor deze samenleving. Wij maken jongeren ervan bewust dat ze invloed hebben en leren hen hoe ze invulling kunnen geven aan deze invloed. Daarnaast dagen wij jongeren uit om anderen bewust te maken van deze invloed, of het ontbreken daarvan.
Wij noemen dit ook het vergroten van systeemkennis.       

Visie                                                                     

Stichting Sociaal Cement werkt vanuit de visie dat het proces tussen de begrippen diversiteit & inclusie, democratisering & burgerschap en zelfredzaamheid & saamhorigheid met elkaar verbonden zijn. In onze projecten vergroten wij de zelfredzaamheid en saamhorigheid van onze doelgroepen. Immers, je moet ‘het ik’ (zelfredzaamheid) kennen voordat je ‘het ons’ (saamhorigheid) kan benoemen en vormgeven. Door deze de zelfredzaamheid en saamhorigheid te vergroten, kan je diversiteit en de daarbij wenselijke inclusie gaan verkennen. Want door eigen kennis en groepsbeleving te vergroten creëer je de mogelijkheid om je op een gelijkwaardige manier te gaan verhouden tot ‘de ander’. Deze verkenning versterkt vervolgens de democratisering (het democratiseringsproces) en daarmee het burgerschap van de doelgroep.


figuur samenhang

Figuur 1. Samenhang en proces tussen de begrippen zelfredzaamheid & saamhorigheid,
diversiteit & inclusie en democratisering & burgerschap

 

In deze samenhang der delen werkt Stichting Sociaal Cement aan een opwaartse cyclus om jongeren uiteindelijk meer zelf te laten bepalen wie ze willen worden (en welke rol ze kunnen en willen innemen in de samenleving) en hoe ze daar vorm aan kunnen geven. Immers, de jongeren van nu zijn de burgers van de toekomst.

Succesverhalen