Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Sociaal Cement

Sociaal Cement is geboren uit een diepgewortelde betrokkenheid bij jongeren en de weg die zij afleggen om zelfstandig een plekje in deze samenleving te vinden. Een samenleving die steeds individualistischer en technischer is geworden vraagt veel van deze groep op het gebied van school, werk, vrije tijd en huisvesting. Sociaal Cement wil bijdragen aan de vorming van deze jonge burgers door ze ervaring op te laten doen, eigen netwerken aan te leggen en elkaar te vinden om zo samen iets op te zetten.

De stichting doet dit door middel van drie pijlers:
• het stimuleren van professionalisering voor en door jongeren;
• een netwerk opbouwen voor en door jongeren;
• projecten organiseren en begeleiden voor en door jongeren.

Wat Sociaal Cement wil doen, is vergelijkbaar met het jongerengroepswerk dat tot een decennia geleden veel in buurt- en clubhuizen plaatsvond. Het samen doen en een resultaat behalen, staan hier centraal. Daarnaast spelen investeringen in de toekomst van de jongeren een belangrijke rol.

Het gaat om de volgende investeringen:
- maatschappelijke talentontwikkelingen;
- jongeren uitleggen hoe de samenleving werkt;
- jongeren uitleggen welke rol burgers hebben;
- jongeren betrekken bij het vormgeven van hun eigen toekomst.

Participeren in een participatiesamenleving vraagt om vaardigheden en kennis omtrent bestuurlijk stelsel en positionering, rechten en plichten van de burger. Veel jongeren krijgen deze kennis niet van huis uit mee.

Door individualisering, de ontzuiling en het systeem dat we nu de ‘participatiesamenleving’ noemen, is het niet meer vanzelfsprekend dat je als jonge burger uitgelegd krijgt wat je kansen zijn. Het is belangrijk om jongeren voor te bereiden op een maatschappij die constant aan verandering onderhevig is. Als individu zul je in staat moeten zijn om op een constructieve manier voor je eigen belangen op te komen zonder afbreuk te doen aan je omgeving of anderen. Sociaal Cement helpt jongeren zelfstandiger te worden en zelf invulling te geven aan hun toekomst. Als samenleving moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor onze jeugd.

 

 

Succesverhalen