Overslaan en naar de inhoud gaan

Roc Toppers aan de Knowledge Mile

In samenwerking met de Knowledge Mile (KM) is Sociaal Cement afgelopen jaar een pilot gestart. Deze pilot werd in oktober en november 2018 uitgevoerd op het ROC TOP en met ROC TOP-studenten. Deze studenten hebben een evenement georganiseerd, waarin zij met elkaar in debat gingen over diverse stellingen. Vanuit deze samenwerking brengen wij de kwetsbare jongeren van niveau 2-onderwijs in contact met de KM. 

Deze samenwerking komt op drie verschillende manieren tot stand:

  1. onze eigen debatvormen verder ontwikkelen en koppelen aan thema’s van de KM;
  2. KM-ontbijtsessies organiseren met en door ROC TOP-studenten;
  3. verbindingen rondom o.a. stages realiseren tussen betrokken jongeren en de KM.

De KM is hèt innovatiedistrict van Amsterdam en bevindt zich tussen het Amstelplein en het stadhuis. Dit gebied kenmerkt zich door grootstedelijke vraagstukken zoals gezondheid, verkeer, wateroverlast, duurzaamheid, luchtverontreiniging en sociaal isolement. Bewoners, bezoekers, onderzoekers, ondernemers, studenten, docenten en organisaties binnen dit gebied buigen zich over deze vraagstukken door hun kennis met elkaar te delen.

     

    Team leader