Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad Van Oost

De Raad van Oost is een jongerenraad waarin deelnemende jongeren andere jongeren informeren en enthousiasmeren over wat er in stadsdeel Amsterdam Oost gebeurt. Sociaal Cement begeleidt deze jongerenraad die én advies geeft aan bestuurders én uitleg geeft aan jongeren over wat er in stadsdeel Oost speelt. De Raad Van Oost bestaat uit acht tot twaalf actieve jongeren en koppelt de besproken uitkomsten via verschillende mediavormen actief terug naar de doelgroep(en). Om de inhoud van dit project te kaderen hebben wij drie pijlers ontwikkeld waar onze adviezen op worden gebaseerd; politiek, sociaal en duurzaamheid.

De thema’s die verder aan bod komen zijn beroepsoriëntatie, gezondheid, veiligheid en diversiteit. Daarnaast is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en actuele thema’s. Deze thema’s vormen ook de basis voor diverse evenementen die de raad organiseert. De website van de Raad van Oost dient als platform waar jongeren hun media-items presenteren aan bestuurders, ambtenaren en andere jongeren in het stadsdeel.

https://raadvanoost.nl/
 

RVO_Infographic

 

Team leader