Skip to main content

Stellingen Van Amsterdam

Stellingen van Amsterdam (SvA) is een laagdrempelig project dat wordt ingezet door Sociaal Cement en partners. Tijdens dit project gaan jongeren het gesprek aan over uiteenlopende actuele thema’s. SvA is vooral bedoeld om jongeren te laten ervaren hoe het is om hun mening te geven. De drie kruisen van Amsterdam staan hierbij centraal; Heldhaftig (kom uit voor je mening), Standvastig (ga het gesprek aan) en Barmhartig (heb respect voor een andere mening, luister en veroordeel niet).

Bij Bij SvA worden geen winnaars uitgeroepen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Een mening hebben en die uiten is waardevoller dan iemand anders te overtuigen van je gelijk. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan een inclusief en eerlijk Amsterdam.

X

X

X

Door middel van een kleine mobiele locatie, brengen wij thema’s op onze eigenzinnige speelse manier onder de aandacht van jongeren en anderen. Dit doen wij in de publieke ruimte zoals in winkelcentra, voor een stadsdeelkantoor of een school. SvA vergt geen inhoudelijke voorbereidingen van onze doelgroep.

Team leader